Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
LONG - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS HUỲNH ĐỨC LONG

LONG - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS HUỲNH ĐỨC LONG

Địa chỉ: 58 Trần Bình Trọng, P. 1, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 3923 1294
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT