Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
 TRANG - PHÒNG CHẨN ĐOÁN 724 TRẦN HƯNG ĐẠO - BS TRANG

TRANG - PHÒNG CHẨN ĐOÁN 724 TRẦN HƯNG ĐẠO - BS TRANG

Địa chỉ: 724 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 39 244 700
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT