Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 8
PHƯƠNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS NGUYỄN TRẦN MỸ PHƯƠNG

PHƯƠNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS NGUYỄN TRẦN MỸ PHƯƠNG

Địa chỉ: 65 Dạ Nam, P.2, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT