Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Chánh
HẰNG - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN THỊ HẰNG

HẰNG - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN THỊ HẰNG

Địa chỉ: FI 53 33A P.Khu Dân Cư Xã Bình Trị Đông, H. Bình Chánh, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT