Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Bình
NAM - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN HOÀNG NAM

NAM - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN HOÀNG NAM

Địa chỉ: 16/8A Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT