Hotline: +84982 015 789

Sản phẩm mới

trangvangyte.com.vn
Đơn vị xem nhiều nhất

Danh sách đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 12/12/2019, Sở Y tế đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với tất cả bệnh viện trực thuộc theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành (Sở Y tế TP.HCM )

Kết quả đánh giá chất lượng Phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố năm 2019

Kết quả đánh giá chất lượng Phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố năm 2019 Công khai kết quả đánh giá chất lượng của các cơ sở khám, chữa bệnh để người dân biết và chọn lựa khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là một yêu cầu xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng mong đợi của người dân. Bên cạnh hoạt động đánh giá chất lượng tất cả bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành đang được Sở Y tế triển khai, trong năm 2019, lần thứ hai Sở Y tế đã triển khai đánh giá chất lượng tất cả các phòng khám đa khoa công lập và tư nhân đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT