Hotline: 0982 015 789

Tôi muốn quảng cáo

trangvangyte.com.vn
Bảng giá quảng cáo
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO
 
TRANG VÀNG Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017
 
1. PHẦN QUẢNG CÁO CÁC VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT

VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC
GIÁ THANH
TOÁN (50%)

 
GIÁ THANH
TOÁN (100%)
 ƯU ĐÃI
     BÌA 1 GẤP A 205 x 297 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
     BÌA 1 GẤP B 194 x 297 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
     BÌA 2 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
     ĐỐI DIỆN BÌA 2 (A1) 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
     BÌA 3 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
     BÌA 4 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
    GÁY SÁCH 50mm x ĐỘ DÀY SÁCH liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    BOOK MARTKER 90 mm x 150 mm liên hệ liên hệ 1/2 TRANG MÀU
    A3 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    A5 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    A7 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    A9 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    A11 185 x 260 mm liên hệ0 liên hệ 1/4 TRANG MÀU
    A13 185 x 260 mm liên hệ liên hệ 1/4 TRANG MÀU2. QUẢNG CÁO TẠI PHẦN NỘI DUNG (DANH MỤC NGÀNH NGHỀ )

QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC GIÁ THANH
TOÁN 50%
GIÁ THANH
TOÁN 100%
     NGUYÊN TRANG 185 x 240 mm liên hệ liên hệ
     3/4 TRANG 120 x 240 mm liên hệ liên hệ
    1/2 TRANG 185 x 118 mm liên hệ liên hệ
    1/4 TRANG 120 x 118 mm liên hệ liên hệ
    1/8 TRANG 120 x 57 mm liên hệ liên hệ
    CHÂN TRANG  185 x 25 mm liên hệ liên hệ
    KHUNG THÔNG TIN 55 x 60 mm liên hệ liên hệ

- Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
- Đã bao gồm chi phí thiết kế.
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT