Hotline: 0982 015 789

Tôi muốn quảng cáo

trangvangyte.com.vn
Quảng cáo sách trang vàng
Quảng cáo sách trang vàng

QUẢNG CÁO TRÊN SÁCH " TRANG VÀNG Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2017"

  Trang Vàng Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017 xuất bản và phát hành miễn phí, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe & liên kết thành công trong ngành y tế Trang vàng sẽ cung cấp cho ngành y tế Thành Phố về tất cả dữ liệu của ngành như: thông tin đơn vị, địa chỉ, điện thoại, fax, mail, website, bác sĩ, Dược sĩ, Giám đốc, ngành nghề hoạt động thông qua 2 kênh truyền thông chính là sách Trang vàng & website.

   Chúng tôi hy vọng rằng với ý tưởng lớn & tập hợp những chuyên gia có kinh nghiệm trong việc biên soạn và thực hiện Trang vàng sẽ giúp cho ngành y tế liên kết thành công & hiệu quả thông qua việc cung cấp & giới thiệu thông tin, logo, sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh, dịch vụ của đơn vị trên Trang vàng Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT