Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Hóa chất
Hóa chất
A.S.G - CÔNG TY CỔ PHẦN A.S.G

A.S.G - CÔNG TY CỔ PHẦN A.S.G

Địa chỉ: 415B Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 39 172 205 – 38 108 797
Fax: 38 123 638
Email:
Giám Đốc: Ông Trịnh Duy Hùng
Website:
Ngành nghề hoạt động: trang thiết bị y tế, hóa chất

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT