Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
DA LIỄU - BỆNH VIỆN  DA LIỄU TP.HCM

DA LIỄU - BỆNH VIỆN DA LIỄU TP.HCM

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thông, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: 090 99 09 825 - 08 39 30 81 31
Fax:
Email: bvdalieu@hcm.vnn.vn
Giám Đốc: TS. BS. Nguyễn Trọng Hào
Website: www.bvdl.org.vn
Ngành nghề hoạt động: Bệnh viện chuyên khoa da liễu

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT