Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện chuyên khoa
MÊKÔNG - BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG

MÊKÔNG - BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG

Địa chỉ: 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Q. Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 38 442 986 - 38 442 988
Fax: (84-8) 3844 3429
Email:
Giám Đốc:
Website: mekonghospital.vn
Ngành nghề hoạt động: Bệnh viện chuyên khoa phụ sản

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT