Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Bệnh viện đa khoa
THỦ ĐỨC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC

THỦ ĐỨC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC

Địa chỉ: 64 Đường Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 08 3722 3556
Fax: 08 3722 2522
Email: thongtin@benhvienkhuvucthuduc.vn
Giám Đốc: Ths.Bs. Trịnh Đình Thắng
Website: www.benhvienkhuvucthuduc.vn:8888/dktd
Ngành nghề hoạt động: Bệnh Viện Đa Khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT