Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH KINH BỐ

CÔNG TY TNHH KINH BỐ

Địa chỉ: 58/11 Trương Văn Thành, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP.HCM
Điện thoại: 37308453
Fax: 37360190
Email: tuseghershcm@yahoo.com
Giám Đốc:
Website: http://kinhbo.com
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT