Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG SÔNG HỒNG

Địa chỉ: 44/20 Nguyễn ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP.HCM
Điện thoại: 62592053
Fax: 62592032
Email: info@moitruongsonghong.com
Giám Đốc:
Website: http://moitruongsonghong.com
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT