Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Dịch vụ vệ sinh y tế
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

Địa chỉ: số 42-44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: 3829 1975 - 3829 6686
Fax: 3829 6680
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: vệ sinh y tế

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT