Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
HÀ MINH - NHA KHOA HÀ MINH

HÀ MINH - NHA KHOA HÀ MINH

Địa chỉ: 280 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 2212 0518
Fax:
Email:
Giám Đốc: Tạ Minh Thắng
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT