Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Thạnh
288 -NHA KHOA 288

288 -NHA KHOA 288

Địa chỉ: 288 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3806 0272
Fax:
Email:
Giám Đốc: Cù Huy Hổ.
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT