Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Huyện Củ Chi
10 - ĐẠI LÝ THUỐC TÂY10

10 - ĐẠI LÝ THUỐC TÂY10

Địa chỉ: 384 Khu Phố 4 Thị Trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TP. HCM
Điện thoại: 37 907 007
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: nhà thuốc tây

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT