Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Tân Phú
 BỊCH TRÂM - HIỆU THUỐC BỊCH TRÂM

BỊCH TRÂM - HIỆU THUỐC BỊCH TRÂM

Địa chỉ: 17 Khuông Việt, P.Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện thoại: 3865 3859
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: nhà thuốc tây

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT