Hotline: 0982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 7
TÂN MỸ - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN MỸ

TÂN MỸ - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN MỸ

Địa chỉ: 51 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3775 1609 Hotline: 0913949363
Fax:
Email: info@tanmyclinic.com
Giám Đốc: Vũ Minh Đức
Website: www.tanmyclinic.com
Ngành nghề hoạt động: Phòng khám đa khoa

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT