Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
ANH - PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS NGUYỄN NGỌC ANH

ANH - PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS NGUYỄN NGỌC ANH

Địa chỉ: 358 Nguyễn Chí Thanh, P. 4, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Anh
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa phụ sản

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT