Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
HẢI - PHÒNG KHÁM TIM MẠCH BS TRẦN MINH HẢI

HẢI - PHÒNG KHÁM TIM MẠCH BS TRẦN MINH HẢI

Địa chỉ: Số 20, Đường Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0989 072 638- 0903392632
Fax:
Email:
Giám Đốc: Trần Minh Hải
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa: Tim Mạch

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT