Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 10
 BÍNH - PHÒNG XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN BÍNH

BÍNH - PHÒNG XÉT NGHIỆM - BS NGUYỄN BÍNH

Địa chỉ: 450 Đường 3 tháng 2, P. 12, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: 3863 3933
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT