Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
đơn vị xem nhiều nhất

728 - PHÒNG KHÁM Y KHOA 728

Địa chỉ: 728 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 39 083 619
Email:
Website:

CHÍNH - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS TẠ DUY CHÍNH

Địa chỉ: 943 Trần Hưng Đạo P. 1, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 3923 9681
Email:
Website:

LONG - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS HUỲNH ĐỨC LONG

Địa chỉ: 58 Trần Bình Trọng, P. 1, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 3923 1294
Email:
Website:

NGỌC - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS BẠCH THỊ BÍCH NGỌC

Địa chỉ: 60/7 Trần Hưng Đạo B, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 38 362 537
Email:
Website:

PHÒNG XÉT NGHIỆM

Địa chỉ: 15 Thuận Kiều, P.12, Q. 5, TP.HCM
Điện thoại: 3857 8814
Email:
Website:

TRANG - PHÒNG CHẨN ĐOÁN 724 TRẦN HƯNG ĐẠO - BS TRANG

Địa chỉ: 724 Trần Hưng Đạo, P. 2, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 39 244 700
Email:
Website:

XÉT NGHIỆM Y KHOA

Địa chỉ: 43 Thuận Kiều, P. 12, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 39 552 669
Email:
Website:
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT