Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
BÉ - PHÒNG XÉT NGHIỆM - BS TRẦN VĂN BÉ

BÉ - PHÒNG XÉT NGHIỆM - BS TRẦN VĂN BÉ

Địa chỉ: 532 Nguyễn Chí Thanh, P. 7, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại:
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT