Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
CHÍNH - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS TẠ DUY CHÍNH

CHÍNH - PHÒNG KHÁM XÉT NGHIỆM - BS TẠ DUY CHÍNH

Địa chỉ: 943 Trần Hưng Đạo P. 1, Q. 5, TP. HCM
Điện thoại: 3923 9681
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT