Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 6
PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA

PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA

Địa chỉ: 541 Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM
Điện thoại: 38 776 302
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa xét nghiệm

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT